EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015Liitetieto
LIIKEVAIHTO138 775 486,33144 634 605,671
Liiketoiminnan muut tuotot4 234 678,499 294 594,182
Materiaalit ja palvelut-75 606 597,42-74 635 894,903
Henkilöstökulut-4 540 939,80-4 344 490,554
Poistot ja arvonalentumiset-2 694 660,66-2 537 205,335
Liiketoiminnan muut kulut-66 192 945,94-73 283 433,986
LIIKETULOS-6 024 979,00-871 824,91
Rahoitustuotot ja -kulut-1 679 132,89-2 369 131,077
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA-7 704 111,89-3 240 955,98
Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus-1 954 135,62-609 959,04
Saadut konserniavustukset6 051 480,623 882 683,86
4 097 345,003 272 724,82
Tuloverot-824,28-31 768,848
TILIKAUDEN TULOS-3 607 591,170,00