EPV Alueverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.
EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta www.epa.fi.

TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO44 068 582,4839 195 493,58
Liiketoiminnan muut tuotot2 694 557,76524 326,75
Materiaalit ja palvelut-32 900 560,43-28 718 443,32
Henkilöstökulut-305 062,63-304 645,39
Liiketoiminnan muut kulut-7 544 908,49-6 919 183,50
LIIKETULOS6 012 608,693 777 548,12
Rahoitustuotot ja -kulut-10 416,03-19 290,23
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA6 002 192,663 758 257,89
Tilinpäätössiirrot
Annetut konserniavustukset-6 001 480,62-3 757 683,86
Tuloverot-712,04-574,03
TILIKAUDEN TULOS0,000,00
TASE €31.12.201631.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet796 829,069 683 871,34
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ796 829,069 683 871,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset20 856 889,318 926 841,56
Rahat ja pankkisaamiset0,003 468 553,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ20 856 889,3112 395 394,64
21 653 718,3722 079 265,98
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma2 522,822 522,82
Edellisten tilikausien tulos90 370,6390 370,63
Tilikauden tulos0,000,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ92 893,4592 893,45
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma1 940 568,070,00
Lyhytaikainen vieras pääoma19 620 256,8521 986 372,53
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ21 560 824,9221 986 372,53
21 653 718,3722 079 265,98
RAHOITUSLASKELMA €20162015
Liiketoiminta
Liiketulos6 012 608,693 777 548,12
Käyttöpääoman muutos 1)-7 233 350,9010 434 587,12
Maksetut korot-10 600,14-19 412,66
Saadut korot184,11122,43
Maksetut verot-712,04-574,03
Liiketoiminnan rahavirta-1 231 870,2814 192 270,98
Investoinnit
Verkon rakentaminen-5 484 188,77-5 502 811,95
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot14 371 231,054 235 751,07
Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustuloihin liitt. saamiset-11 405 565,830,00
Inv. liitt. lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)2 098 956,540,00
Investointien rahavirta-419 567,01-1 267 060,88
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot1 940 568,07-2 094 591,09
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-)2 243 796,76-3 604 382,07
Annetut konserniavustukset korollinen-6 001 480,62-3 757 683,86
Rahoituksen rahavirta-1 817 115,79-9 456 657,02
Rahavarojen muutos-3 468 553,083 468 553,08
Likvidit varat 1.1.3 468 553,080,00
Likvidit varat 31.12.0,003 468 553,08
1) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-524 481,92-1 174 419,29
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-6 708 868,9811 609 006,41
-7 233 350,9010 434 587,12