EPV Infran liiketoiminta-alueen kautta tuotetaan palveluita konsernin yhtiöille. EPV Energian tytäryhtiö EPV Alueverkko Oy (EPA) on Suomen toiseksi suurin sähkönsiirtäjä. EPA:lla on asiakkaina jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kokkolan ja Tornion alueella.

Sähkönsiirto oli vuonna 2016 edellisvuoden tasoa, mutta tammikuun kovilla pakkasilla tehtiin EPV Alueverkon sähkönkulutuksen ennätys. Tuolloin myös koko Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho ja hetkellinen sähköntuonnin taso nousi kaikkien aikojen ennätyslukemiin.

EPV Alueverkon sähköverkoissa puolet vähemmän häiriöitä

Vuonna 2016 EPV Alueverkon sähkönsiirron toimintavarmuus oli huippuluokkaa, sillä häiriöiden lukumäärä puolittui edellisvuodesta. Hyvä toimintavarmuus on seurausta EPA:n määrätietoisista investoinneista sähköverkkoon.

Suurin vuoden aikana ilmennyt häiriö aiheutui, kun osa EPA:n verkkoa oli poikkeuksellisesti kytkettynä vieraan verkon taakse Lapuan sähköaseman saneerauksen vuoksi. Vieraan verkon pylväs kaatui, minkä seurauksena EPA:n alueella Lapuan ja Kauhava-Härmän alueet olivat 9. kesäkuuta ilman sähköä 4,5 tunnin ajan.

Resurssit moninkertaiselle tuulivoiman määrälle

EPV Alueverkko jatkoi vuonna 2016 verkkoinvestointeja. Yhtiö rakensi uuden voimajohdon välille Sevo-Kärmeskytö, ja Lapua-Sänkiaho -voimajohto uusittiin. Lisäksi Lapuan sähköasema saneerattiin ja Vaasan Kiilapalstan vanha avokytkinlaitos korvattiin uudella 110 kV:n kaasueristeisellä kytkinlaitoksella.

EPV Alueverkon sähköverkon jatkuva päivittäminen parantaa sähkönsiirron toimintavarmuutta sekä mahdollistaa yhä kasvavan määrän tuulivoimaliittymiä. Investoinnit tulevat tarpeeseen, sillä EPA:n toiminta-alueelle on suunnitteilla runsaasti uusia tuulivoimapuistoja tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Vuoden 2016 aikana verkkoon oli liitettynä tuulivoimaa 140 MW:n edestä, ja vuonna 2017 määrä kasvaa vähintään 120 MW:lla.

Verkkoliityntäuudistus lisää asiakasystävällisyyttä ja joustavuutta

EPV Alueverkko uudisti vuonna 2016 verkkoliityntäperiaatteitaan. Uudistuksessa päivitettiin EPA:n hallitsemien sähköverkkojen liittymiskäytännöt ja selkiytettiin hinnoittelumekanismit. Uudistusten myötä verkkoon liittymisestä tulee asiakasystävällisempää ja joustavampaa, mikä sujuvoittaa myös EPA:n operatiivista toimintaa.

Vuoden alusta siirryttiin määräaikaisista alueverkkosopimuksista toistaiseksi voimassa oleviin alueverkkosopimuksiin.

Asiakkaana Suomen suurin yksittäinen sähkönkuluttaja

EPV Teollisuusverkot Oy on EPV Energian ja Outokummun yhdessä omistama yritys, joka omistaa Torniossa, Röytän teollisuusalueelle tulevat 110 kV:n voimajohdot. Siirtoverkon asiakkaana on Suomen suurin yksittäinen sähkönkuluttaja, Tornion Outokummun terästehdas. EPV Teollisuusverkkojen verkkolupa on parhaillaan käsiteltävänä Energiavirastossa.