Rami Vuola

"Suomessa tarvitaan vakaampaa energiapolitiikkaa"

Vuonna 2016 EPV Energialla valmistui useita suuria hankkeita. Yhtiön strategiassa päätimme jatkaa valitsemallamme tiellä kohti päästötöntä tuotantoa. Panostamme jatkossa myös voimakkaasti operatiivisen kyvykkyyden parantamiseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Kohti päästötöntä energiantuotantoa

EPV Energialla on yli 60 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta, ja panostamme tälläkin hetkellä määrätietoisesti päästöttömään tuotantoon.

EPV Energia

Sähköntuotanto

Vuonna 2016 konsernimme sähköntuotanto oli yhteensä 4043 GWh.

Uusiutuvat

0.0% Vesivoima 1241 GWh
0.0% Tuulivoima 321 GWh
0.0% Puu + muu bio 261 GWh

Päästöttömät

0.0% Vesivoima 1241 GWh
0.0% Tuulivoima 321 GWh
0.0% Puu + bio 261 GWh
0.0% Ydinvoima 1202 GWh
0.0% Teollisuuskaasut 167 GWh

Kotimaiset

2.6% Vesivoima 103 GWh
0.0% Tuulivoima 321 GWh
0.0% Puu + muu bio 261 GWh
0.0% Ydinvoima 1202 GWh
0.0% Teollisuuskaasut 167 GWh
0.0% Turve 287 GWh

Muu

0.0% Kivihiili 560 GWh
0.0% Muu foss. 4 GWh

270,7 M€

Liikevaihto

63,6 M€

Investoinnit

49,1 %

Omavaraisuusaste

70

Henkilöstö
Tutustu konsernin tilinpäätökseen
Tilinpäätös 2016

Konsernirakenne ja liiketoiminta-alueet

EPV Energia -konsernilla on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, joiden hallintoon ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti. Konsernin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä on kuitenkin omat hallintoelimensä. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen.

EPV Voima

EPV Voiman liiketoiminta-alueella panostettiin päästöttömään energiantuotantoon. Päättäjiltä kaivataan Suomen sähkötehon riittävyyden turvaamista.

Lue lisää

EPV Lämpö

EPV Lämmön liiketoiminta-alueella sekä kasvatettiin energiantuotantoa että uudelleenorganisoitiin toimintaa.

Lue lisää

EPV Tuuli

EPV Tuulen liiketoiminta-alueella valmiiden tuulivoimapuistojen tuotanto onnistui varsin hyvin heikkotuulisesta vuodesta huolimatta. Santavuori valmistui edellä aikataulusta, ja Metsälän suuri infraurakka sujui suunnitellusti.

Lue lisää

EPV Infra

EPV Infran liiketoiminta-alueella pitkäjänteiset panostukset tuottavat tulosta, sillä sähkönsiirron toimintavarmuus on kasvanut. Sähköverkon liityntäperiaatteita uudistettiin asiakasystävällisemmiksi.

Lue lisää

Hallituksen toimintakertomus 2016

Konsernin liikevaihto oli 270,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta tuulivoimatuotannon lisäyksestä sekä verkkoliiketoiminnan ja biopolttoaineiden myynnin kasvusta.

Toimintakertomus