Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 213.718.937,86 euroa, josta tilikauden tappio on 3.607.591,17 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

Vaasassa 6. maaliskuuta 2017

 

Miapetra Kumpula-Natri
Puheenjohtaja
Olli Arola Ahti Källi
 

Hannu Linna

 

Pekka Manninen

 

Jorma Rasinmäki

 

Anders Renvall

 

Eero Seesvaara

 

Joakim Strand

 

Markku Vartia

 

Rami Vuola
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 

Vaasassa 14. maaliskuuta 2017

ERNST & YOUNG OY

Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
Tatu Huhtala
KHT