TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2016201520162015
9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.1 2541 2541 2401 240
Lisäykset 205050
Siirrot erien välillä-14000
Hankintameno 31.12.1 4451 2541 2451 240
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-180-120-180-120
Tilikauden poistot -61-60-60-60
Kirjanpitoarvo 31.12.1 2041 0741 0051 060
Liikearvo
Hankintameno 1.1.6 0006 00000
Hankintameno 31.12.6 0006 00000
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-2 800-2 40000
Tilikauden poistot -400-40000
Kirjanpitoarvo 31.12.2 8003 20000
Päästövähenemät
Hankintameno 1.1.5 7176 0275 7176 027
Lisäykset 1 2261 0981 2261 098
Vähennykset -1 702-1 407-1 702-1 407
Hankintameno 31.12.5 2415 7175 2415 717
Kirjanpitoarvo 31.12.5 2415 7175 2415 717
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.13 4079 2943 5273 490
Lisäykset 4 486 1)4 112 1)94737
Siirrot erien välillä14000
Hankintameno 31.12.17 90713 4074 4743 527
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.
-4 884
-4 065
-2 729
-2 367
Tilikauden poistot -1 084-818-396-362
Kirjanpitoarvo 31.12.11 9398 5231 349798
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.26 37822 57510 48510 757
Lisäykset 5 9175 2102 1771 135
Vähennykset -1 702-1 407-1 702-1 407
Hankintameno 31.12.30 59326 37810 96010 485
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-7 864-6 585-2 909-2 487
Tilikauden poistot -1 546-1 278-456-422
Kirjanpitoarvo 31.12.21 18218 5147 5957 576
10.AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.5 2744 9102 4962 448
Lisäykset 6171963348
Vähennykset -3000
Siirrot erien välillä22816800
Hankintameno 31.12.6 1165 2742 5292 496
Kirjanpitoarvo 31.12.6 1165 2742 5292 496
Maa-alueiden hankintamenoon
sisältyvät arvonkorotukset
Arvonkorotukset 1.1.1 6821 6821 6821 682
Arvonkorotukset 31.12.1 6821 6821 6821 682
Arvonkorotus perustuu todennäköiseen luovutushintaan.
Arvonkorotuksen laskennallinen vero-osuus336336336336
Turvevarat
Hankintameno 1.1.977000
Lisäykset 12197700
Hankintameno 31.12.1 09797700
Tilikauden poistot -27000
Kirjanpitoarvo 31.12.1 07097700
Rakennukset
Hankintameno 1.1.35 15618 7035 4545 199
Lisäykset
13 405 1)
16 454 1)
553
256
Vähennykset -930-930
Hankintameno 31.12.48 46935 1565 9145 454
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-7 901-6 791-4 156-4 032
Vähennysten kertyneet
poistot 930930
Tilikauden poistot -1 614-1 110-134-124
Kirjanpitoarvo 31.12.39 04627 2551 7161 298
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.190 600112 39314 31313 058
Lisäykset 59 743 1)78 305 1)3 3721 283
Vähennykset -579-970-28
Hankintameno 31.12.249 764190 60017 68514 313
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-40 701-33 194-8 605-8 248
Vähennysten kertyneet
poistot 2773028
Tilikauden poistot -10 494-7 579-398-385
Kirjanpitoarvo 31.12.198 597149 9008 6815 707
Kirjanpitoarvosta 31.12.
tuotantotoiminnan koneiden ja laitteiden osuus197 815148 4818 4095 389
1) Lisäykset pääosin tuulivoimainvestointeja
Siirtoverkosto
Hankintameno 1.1.45 80141 21942 46737 885
Lisäykset 10 4644 58210 4644 582
Vähennykset -1 3940-1 3940
Hankintameno 31.12.54 87045 80151 53742 467
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-15 139-13 252-14 355-12 749
Vähennysten kertyneet
poistot 320320
Tilikauden poistot -1 987-1 887-1 706-1 606
Kirjanpitoarvo 31.12.37 77630 66235 50828 112
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.1 0811 08100
Hankintameno 31.12.1 0811 08100
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-501-42900
Tilikauden poistot -72-7200
Kirjanpitoarvo 31.12.50758000
Keskeneräiset turvehankinnat
Hankintameno 1.1.4 5345 06800
Lisäykset 98939100
Vähennykset -313-75700
Siirrot erien välillä-228-16800
Hankintameno 31.12.4 9824 53400
Kirjanpitoarvo 31.12.4 9824 53400
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.76 54867 6511 028407
Lisäykset 30 40563 88454651
Vähennykset -57 510-54 986-878-30
Hankintameno 31.12.49 44376 5482041 028
Kirjanpitoarvo 31.12.49 44376 5482041 028
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.359 970251 02465 75858 997
Lisäykset 115 744164 78714 4766 819
Vähennykset -59 891-55 841-2 365-58
Hankintameno 31.12.415 823359 97077 86965 758
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-64 242-53 666-27 117-25 030
Vähennysten kertyneet
poistot 1527312428
Tilikauden poistot -14 196-10 649-2 239-2 115
Kirjanpitoarvo 31.12.337 537295 72948 63838 641
11. AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoitu tilikaudella1 37482800
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat95646500
Muut pitkävaikutteiset menot
73
50
0
0
Rakennukset ja rakennelmat33619100
Koneet ja kalusto2 4641 88800
3 8292 59400
12. SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.26426490 13159 891
Lisäykset 0033 53734 000
Vähennykset000-3 760
Hankintameno 31.12.264264123 66890 131
Kirjanpitoarvo 31.12.264264123 66890 131
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.171 252175 142159 855164 447
Lisäykset 1 7147051 6250
Vähennykset -8 560-4 595-7 561-4 593
Hankintameno 31.12.164 407171 252153 919159 855
Kirjanpitoarvo 31.12.164 407171 252153 919159 855
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.12 00710 85112 00710 851
Lisäykset 01 15601 156
Vähennykset-3 6660-3 6660
Hankintameno 31.12.8 34112 0078 34112 007
Kirjanpitoarvo 31.12.8 34112 0078 34112 007
Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1.183 522186 256261 992235 190
Lisäykset 1 7141 86135 16335 156
Vähennykset -12 226-4 595-11 227-8 353
Hankintameno 31.12.173 012183 522285 928261 992
Kirjanpitoarvo 31.12.173 012183 522285 928261 992
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
SIJOITUKSET
Yhtiön nimiKotipaikkaKonsernin omistusosuus-%Konsernin äänivaltaosuus-%Emoyhtiön omistusosuus-%Emoyhtiön
omistamat osakkeet
KplKirjanpitoarvo
Osuudet saman konsernin yrityksissä
EPV Alueverkko OyVaasa100,0100,0100,01503
EPV Bioturve OyVaasa100,0100,0100,01 0006 150
EPV Tase OyVaasa100,0100,0100,0500500
EPV Tuulivoima Oy (A)Vaasa100,0100,0100,01 0004 750
EPV Tuulivoima Oy (B)Vaasa100,0100,0100,05 20025 933
EPV Tuulivoima Oy (C)Vaasa100,0100,0100,04 70023 500
EPV Tuulivoima Oy (D) Vaasa100,0100,0100,08 00040 000
Tornion Voima OyTornio100,0100,0100,07 50015 008
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt OyVaasa100,0100,0100,04 000264
EPV Teollisuusverkot Oy (A)Vaasa90,090,090,0903
Rajakiiri Oy (A)Tornio60,260,260,29 4313 313
Rajakiiri Oy (A2)Tornio75,175,175,15 0103 757
Rajakiiri Oy (B)Tornio75,275,275,2752489
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
EPM Metsä OyVaasa50,050,050,0200 000174
Rapid Power OyVaasa50,050,050,05 00026 804
Suomen Merituuli OyHelsinki50,050,050,01 0001 000
Vaskiluodon Voima OyVaasa50,050,050,0300505
Raahen Voima OyRaahe25,025,025,0675 6258 376
Voimapiha Oy (A)Helsinki16,732,716,7200 00020 000
Pohjolan Voima Oy (A)692 549
Pohjolan Voima Oy (B)230 558
Pohjolan Voima Oy (B2)250 275
Pohjolan Voima Oy (C2)11 624
Pohjolan Voima Oy (C)318 041
Pohjolan Voima Oy (M)9 355
Pohjolan Voima Oy (V)224 735
5,51 737 13735 447
Pohjolan Voima Oy (B2) *)47 1432 640
Teollisuuden Voima Oyj (A)44 562 213
Teollisuuden Voima Oyj (B)44 562 203
Teollisuuden Voima Oyj (C)2 246 704
6,691 371 12058 974
Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
Suomen Energiavarat Oy (A)Vaasa100,04 4003
Suomen Energiavarat Oy (B)Vaasa3,91 1764 998
Manga LNG Oy5,01 389 8851 818
Innopower Oy (A,C)9,812 5801 280
Powest Oy (E)1,013 20689
Muut153
285 928
*) osakemerkintä
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2016201520162015
13. VAIHTO-OMAISUUS
Voimalaitosten polttoaineet5 5636 18600
14. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset31 41131 41131 41131 411
Maksamaton osakepääoma 1)3 27731 1233 27731 123
Muut pitkäaikaiset saamiset567509327408
35 25563 04335 01562 942
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset31 41031 41031 41031 410
15. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset29 26832 00113 00717 963
Lainasaamiset006 4894 133
Maksamaton osakepääoma 1)27 84656 00027 84656 000
Siirtosaamiset *)10 78410 8772 8073 147
Muut saamiset8 1385 0062 178115
76 036103 88452 32781 358
1) Osakeantisaamiset liittyvät tuulivoimainvestointeihin ja OL3-hankkeeseen.
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset--11
Lainasaamiset--6 4894 132
Siirtosaamiset--0103
Muut saamiset--4763
--6 5374 299
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset4 3432 8413129
Siirtosaamiset02 94202 942
Muut saamiset4941923819
4 8375 8032692 990
*) Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotetut sähkön ostot2 7262 9122 7262 912
Jaksotetut sähkön ja lämmön myynnit82153300
Jaksotetut energiatuet6 2996 91300
Muut93852081235
10 78410 8772 8073 147
16. OMA PÄÄOMA
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.12 45912 19312 45912 193
Osakepääoman korotus618266618266
Palautus osakkeenomistajille-1160-1160
Osakepääoma 31.12.12 96112 45912 96112 459
Osakeanti 1.1.1 5897641 589764
Rekisteröimätön osakepääoma01 26201 262
Siirto osakepääomaan-618-68-618-68
Merkintäsitoumusten raukeaminen-42-369-42-369
Osakeanti 31.12.9291 5899291 589
Ylikurssirahasto 1.1.57 85057 85057 85057 850
Palautus osakkeenomistajille-5 9170-5 9170
Ylikurssirahasto 31.12.51 93357 85051 93357 850
Arvonkorotusrahasto 1.1.1 2451 2451 2451 245
Arvonkorotusrahasto 31.12.1 2451 2451 2451 245
Vararahasto 1.1.5 2735 2735 2735 273
Vararahasto 31.12.5 2735 2735 2735 273
Sidottu oma pääoma yhteensä72 34078 41572 34078 415
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.207 032141 090207 032141 090
Sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon083 323083 323
Siirto voittovaroista03 92803 928
Palautus osakkeenomistajille-6 6820-6 6820
Merkintäsitoumusten raukeaminen-2 458-21 310-2 458-21 310
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.197 892207 032197 892207 032
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.74 27266 32619 43523 363
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon0-3 9280-3 928
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.74 27262 39819 43519 435
Tilikauden tulos
1 603
11 874
-3 608
0
Vapaa oma pääoma yhteensä273 767281 303213 719226 466
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
346 107
359 718
286 059
304 882
Poistoero
Poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus51 06145 080--
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Edellisten tilikausien tulos--19 43519 435
Tilikauden tulos---3 6080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto--197 892207 032
--213 719226 467
Vuonna 2012 saatuja osinkovaroja on hyödynnetty osakeanneissa tehtyjen päätösten mukaisesti.
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Osakepääoma osakelajeittainkpl1 000 €
A1-sarja *)
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden
tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 ja Olkiluoto 3
ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö
3 532 5996 005
A2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n B-sarjan osakkeiden
tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja
Olkiluoto 2 ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö
250 000425
A3-sarja *)
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n B2-sarjan osakkeiden
tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3
ydinvoimalaitosyksiköltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö
569 699968
B-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n C-sarjan ja
Pohjolan Voima Oy:n C2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden
perusteella saama pääasiassa Meri-Porin hiilivoimalaitoksella tuotettu sähkö
64 653110
C-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n M-sarjan
osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa
Mussalon Voima Oy:ssä tuotettu sähkö
20 51735
D1-sarja
- oikeus saada yhtiön Vaskiluodon Voima Oy:n osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Vaasan ja Seinäjoen
lämpövoimalaitoksilla tuotettu sähkö
562 500956
D2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n V-sarjan
osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa
Vaskiluodon Voima Oy:n Vaasan ja Seinäjoen lämpövoimalaitoksilla tuotettu sähkö
113 091192
E1-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n A-sarjan
osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa
vesivoimalla Suomessa tuotettu sähkö
543 375924
E2-sarja
- oikeus saada yhtiön osakkuusyhtiön Rapid Power Oy:n
yhtiölle välittämä Norjassa vesivoimalla tuotettu ja Suomeen siirretty sähkö
265 440451
E3-sarja
- oikeus saada yhtiön Voimapiha Oy:n A-sarjan
osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama
pääasiassa vesivoimalla Ruotsissa tuotettu sähkö
110 000187
F-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n C-sarjan
osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa
Tahkoluodon ja Kristiinan voimalaitoksilla tuotettu sähkö
197 964337
G-sarja
- oikeus muihin osakesarjoihin sisältymättömiin tuottoihin
ja maksuvelvollisuus vastaaviin kuluihin
302 400514
M-sarja
- oikeus saada yhtiön Manga LNG Oy:n osakkeiden
tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama nesteytetty maakaasu (LNG)
6 00010
P1-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta hankkimat päästövähenemäoikeudet
ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä
kustannuksista omistamansa P1-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista
ottamiensa oikeuksien suhteessa
74 000126
P2-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta vuonna 2011 tai myöhemmin
tehtyjen hankintapäätösten perusteella hankitut päästövähenemäoikeudet ja
velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle
aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P2-sarjan
osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa
oikeuksien suhteessa
43 80074
T1-sarja
- oikeus saada yhtiön Tornion Voima Oy:n osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Tornion
lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö
120 000204
T2-sarja
- oikeus saada yhtiön Raahen Voima Oy:n osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Raahen CHP-voimalaitoksella
tuotettu sähkö
49 53184
W1-sarja
- oikeus saada yhtiön Innopower Oy:n A- ja C-sarjan osakkeiden,
Rajakiiri Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama
tuulivoimalla tuotettu sähkö
86 971148
W2-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö
47 45681
W3-sarja
- oikeus saada yhtiön Suomen Merituuli Oy:n osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö
4 9878
W4-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö
259 325441
W5-sarja *)
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö
200 000340
W6-sarja *)
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n D-sarjan osakkeiden tai
niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö
200 000340
7 624 30812 961
Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa energiamäärien suhteessa.
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
*) Rekisteröimättömät osakeannit
YhtiökokouspäivämääräOsakesarjaSuunnattu anti
Määrä kplMerkintähinta yhteensä 1 000 €Osakepääoma 1 000 €SVOP 1 000 €
Maksamattomat
31.5.2013A198 2999 8301679 663
31.5.2013A330 7873 079523 026
18.12.2015W6182 14018 21431017 904
Maksetut
28.5.2015W535 0003 500603 441
18.12.2015W6200 00020 00034019 660
546 22654 62392953 694
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2016201520162015
17. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Laskennallinen verovelka kertyneestä
poistoerosta13 68612 1553 9353 544
18. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta211 386197 98729 50031 500
Muut pitkäaikaiset velat69 29570 60667 45568 766
280 681268 59396 955100 266
Velat saman konsernin yrityksille
Muut pitkäaikaiset velat--1500
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut pitkäaikaiset velat69 10570 56667 30568 766
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta14 39617 46500
Muut pitkäaikaiset lainat67 30566 12667 30566 126
81 70183 59167 30566 126
19. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta26 46921 06910 0008 000
Saadut ennakot32580700
Ostovelat26 12428 91515 63221 039
Siirtovelat *)6 9256 4905 1385 019
Muut lyhytaikaiset velat11 9026 18514 41621 134
71 74563 46645 18655 192
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat--1 448904
Muut lyhytaikaiset velat--11 40620 000
--12 85420 904
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat13 41719 04612 72518 776
Siirtovelat
0
3 294
0
3 294
Muut lyhytaikaiset velat3 0115283 011528
16 42822 86815 73622 598
*) Siirtovelkojen olennaiset erät
Sähkön myynnit3 6343 4983 6343 368
Sähkön ostot26414400
Korkokulut1 4341 365860927
Henkilöstökulujaksotukset898899634681
Muut6955841043
6 9256 4905 1385 019
20. VASTUUSITOUMUKSET
Tililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä37 00032 00013 00013 000
Käytössä6 6133 34600
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat29202111
Myöhemmin maksettavat14201211
43403322
Takaukset
Omistusyhteysyrityksen velasta9 4719 0199 4719 019
Muun yrityksen velasta1 6101 6101 6101 610
Muut vastuut
Konserniyhtiön puolesta110 586146 168110 586146 168
Muut omat vastuut25 57925 55622 14522 145
Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 5 vuoden pitkäaikainen vuokrasopimus. Vuokra-aika alkoi 1.1.2015. Sopimuksesta aiheutuu yhtiölle vuokravastuu.
Tuulivoimahankkeisiin liittyy tavanomaiset, pitkäaikaiset vuokravastuut maanomistajille sekä vastuu tuotannon loppuessa laitteiden purkamisesta sekä kohteen ennallistamisesta.
21. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Koronvaihtosopimukset (nimellisarvo)293 300226 000113 000130 000
Käypä arvo-7 524-5 946-3 560-3 585
Sähköjohdannaiset
Määrä GWh43,887,70,00,0
Käypä arvo 1000 € €-524-1 83100
Yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksia solmitaan vain suojaustarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan vieraan pääoman korkoriskiä muuntamalla vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi.Suojaussuhteet ovat olennaisella tasolla tehokkaita eli suojattava riski ja suojausinstrumentti vastaavat ehdoiltaan toisiaan. Näistä suojaussuhteista on laadittu dokumentit, joissa on kuvattu kattavasti suojattavat riskit ja niitä suojaavat instrumentit sekä osoitettu niiden välinen tehokkuus. Suojausten kassavirrat ajoittuvat vuosille 2017 - 2023.
Sähköjohdannaisen tavoite on suojata v. 2012 syöttötariffiin siirtymisen jälkeen syntyvää kassavirtaa. Sopimus päättyy vuonna 2017.
22. PÄÄSTÖOIKEUDET
Päästökauppajakso2016-20202015-2020
tn CO2tn CO2
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet500 161684 073
Vuositasolle allokoituna107 110128 499
Päästöoikeuksien käyttö20162015
tn CO2tn CO2
Päästömäärät 252 846251 383
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet1.1.*)-107 110-128 499
Päästöoikeuksien osto -105 000-100 000
Päästövähenemien osto (CER) 0-37 727
Alijäämä (+) / ylijäämä (-)40 736-14 843
Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet 31.12.595 939759 272