EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan Mankala-periaatteeksi, joka mahdollistaa osakkaille mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

EPV Energia tuottaa ja hankkii noin 5 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta sähköstä. Viime vuonna 2016 yhtiö hankki yhteensä 4,4 TWh sähköä ja 1,3 TWh lämpöä.

Kohti päästötöntä energiantuotantoa

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen biopolttoaineen hyödyntämisessä. 2010-luvulla konserni on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään jopa kolmanneksella. EPV:n uuden strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Toimintaa yli 60 vuoden ajan

EPV Energia perustettiin vuonna 1952 nimellä Etelä-Pohjanmaan Voima. Yhtiön juuret ovat Pohjanmaalla, jossa alueen sähkölaitokset halusivat yhdistää voimansa sähkön kysynnän lisääntyessä.

Vuosikymmenten aikana EPV:n toiminta on laajentunut koko Suomeen ja myös Ruotsiin ja Norjaan. Alkuperäinen toiminta-ajatus kantaa kuitenkin yhä eli omistajille hankitaan kustannustehokasta energiaa.

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20122013201420152016
Pysyvät vastaavat303.81348.38399.60497.77531.73
Vaihto-omaisuus1.033.184.826.195.56
Pitkäaikaiset saamiset39.0761.0965.0863.0435.26
Lyhytaikaiset saamiset39.8839.8544.23103.8876.04
Rahat ja pankkisaamiset34.9314.2435.8040.5971.24
Yhteensä418.72466.74549.53711.47719.83

Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20122013201420152016
Oma pääoma216.96253.92284.74359.72346.11
Vähemmistöosuus5.446.827.867.547.61
Pitkäaikainen vieras pääoma138.84164.75210.47280.75294.37
Lyhytaikainen vieras pääoma57.4741.2446.4663.4671.74
Yhteensä418.72466.74549.53711.47719.83