EPV Tuulen liiketoiminta-alueella työskenneltiin vuonna 2016 hartiavoimin sekä uusien hankkeiden että nykyisten tuulivoimapuistojen eteen. EPV Tuulivoiman rakentama Torkkolan tuulivoimapuisto Vaasassa ja Rajakiirin Tornion Röyttään rakentama tuulivoimapuiston laajennusosa Puuska 2 olivat nyt toiminnassa ensimmäisen kokonaisen vuotensa. Kaikkien puistojen tuotanto onnistui normaalisti. Tuulisuuden vuosittainen vaihtelu kuuluu tuulivoiman luonteeseen, ja vuosi 2016 oli heikkotuulisin vuosikausiin. Siihen suhteutettuna tuulivoimapuistot tuottivat energiaa kuitenkin varsin hyvin, yhteensä 320,7 GWh.

Santavuori valmistui kaupalliseen käyttöön ennätysajassa

EPV Tuulivoiman vuoden 2016 menestystarina oli Ilmajoen Santavuoren tuulivoimapuisto. 17 voimalan asennukset valmistuivat edellä aikataulusta, ja koko puisto aloitti kaupallisen käytön jo heinäkuun alusta. Myös puiston tuotanto käynnistyi odotuksia paremmin.

Santavuoren projektin sujuvuus oli pitkälti Torkkolasta saatujen hyvien oppien ansiota. Monet prosessit oli saatu hiottua toimivammiksi, mikä sujuvoitti hankkeen pikaista valmistumista.

Santavuoren rakentamisen aikana käytiin myös tiivistä vuoropuhelua alueen asukkaiden kanssa. Paikalliset olivat esimerkiksi huolissaan puiston vaikutuksesta alueen TV-vastaanottoon. EPV Tuulivoima päätti sijoittaa Santavuorelle uuden tv-täytelähettimen, joka paransi huomattavasti lähetyksen laatua alueella.

Metsälän suuri tuulivoimapuistohanke työllistää paikallisia

Metsälän tuulivoimapuisto Kristiinankaupungissa eteni isoilla harppauksilla. Vuoden aikana puistoon tehtiin suuri infraurakka, johon kuului tieverkoston rakentaminen ja 34 voimalaperustuksen valaminen. Infran rakentamista haastoi alueen valtava koko: puiston päästä päähän ajaminen kestää yli puoli tuntia, ja koko lähes 2 000 hehtaarin alue vastaa 482 jalkapallokenttää. Metsälän voimala-asennukset aloitetaan kesällä 2017, ja puisto aloittaa sähköntuotannon vuoden 2017 lopussa ja valmistuu keväällä 2018 tehtävien viimeistelytöiden myötä.

Metsälän rakentaminen on virkistänyt paikallista elinkeinoelämää. Paikallisten toimijoiden joukosta haettiin aliurakoitsijoita, joita käytettiin puiston infran rakentamisessa suurien urakoiden rinnalla. Myös alueen majoitus- ja ravitsemuspalvelut ovat saaneet nauttia vilkkaasta rakentamisvaiheesta.

Torkkola,
Vaasa
Santavuori,
Ilmajoki
Metsälä,
Kristiinankaupunki
Voimaloiden määrä161734
Kokonaisteho52,8 MW56,1 MW117,3 MW
Vuosituotanto150 000 MWhYli 150 000 MWhYli 400 000 MWh
Hankealueen kokon. 1000 han. 800 han. 2000 ha
Maanomistajien määrän. 130n. 110n. 100
Tieverkosto, km13 km13,5 km27 km
Valmistumisaika201520162018

Syöttötariffijärjestelmän viimeiset kaksi tuulivoimalapaikkaa myönnettiin Teuvalle

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä täyttyi vuoden 2016 aikana. Viimeiset kaksi kiintiövoimalapaikkaa myönnettiin Teuvan Paskoonharjun tuulivoimahankkeelle. Laihialla, Teuvalla ja Närpiössä on noin 60 rakennuslupavaiheessa olevaa tuulivoimalapaikkaa, jotka jäävät odottamaan tulevia ohjausjärjestelmiä.

EPV:llä on suunnitteilla useita eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita. Esimerkiksi EPV Tuulivoiman Kuusamon Maaningan tuulivoimahanke on YVA-vaiheessa, Rajakiiri puolestaan suunnittelee tuulivoimapuistoa Simon kunnan alueelle. Rajakiirillä ja Suomen Merituulella on vireillä merellä 80 voimalapaikkaa, jotka odottavat toteutuakseen vielä teknisten ja taloudellisten reunaehtojen täyttymistä.

Tuulivoiman oltava kannattavaa ilman tukia

Suomi tarvitsee vakaampaa ja turvatumpaa energiapolitiikkaa.

EPV:n pitkän tähtäimen ajatuksena on, että tuulivoima on kannattavaa myös ilman tukia. Tällä hetkellä sähkömarkkinahinnat eivät kuitenkaan mahdollista ilman ohjausta ja tukea tehtäviä investointeja.

Kustannustehokkuuden näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että sovellettava valtion ohjaus on ennustettavaa ja pitkäjänteistä. Ei saisi syntyä asetelmaa, jossa ensin tukijärjestelmällä houkutellaan investoimaan, mutta myöhemmin tehtyihin investointipäätöksiin puututaan kovalla verotuksella esimerkiksi kiinteistöveroja nostamalla. Lisäksi Suomessa on käyty paljon poliittista keskustelua tuulivoiman ympäristö- ja terveysvaikutuksista. EPV:ssä pidetään tärkeänä asian selvittämistä.